Liên hệ

Phòng nhân sự Tập đoàn

Địa chỉ: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 1900636062